array:32 [
 0 => array:5 [
  "_id" => "599d329beffabc58bc518502"
  "name" => "Întreprindere individuală"
  "alias" => "II"
  "code_CFOJ" => "420"
  "order" => 1
 ]
 1 => array:4 [
  "_id" => "599d329beffabc58bc518503"
  "name" => "Societate în nume colectiv"
  "alias" => "SNC"
  "code_CFOJ" => "430"
 ]
 2 => array:4 [
  "_id" => "599d329beffabc58bc518504"
  "name" => "Societate comercială"
  "alias" => "SC"
  "code_CFOJ" => "400"
 ]
 3 => array:4 [
  "_id" => "599d329beffabc58bc518505"
  "name" => "Societate pe acțiuni"
  "alias" => "SA"
  "code_CFOJ" => "500"
 ]
 4 => array:4 [
  "_id" => "599d329beffabc58bc518506"
  "name" => "Societate cu răspundere limitată"
  "alias" => "SRL"
  "code_CFOJ" => "530"
 ]
 5 => array:4 [
  "_id" => "599d329beffabc58bc518507"
  "name" => "Cooperativă de producție"
  "alias" => "CP"
  "code_CFOJ" => "540"
 ]
 6 => array:4 [
  "_id" => "599d329beffabc58bc518508"
  "name" => "Cooperativă de întreprinzător"
  "alias" => "CI"
  "code_CFOJ" => "541"
 ]
 7 => array:4 [
  "_id" => "59d376e6521b009bb24475cf"
  "name" => "Întreprindere municipală"
  "alias" => "IM"
  "code_CFOJ" => "620"
 ]
 8 => array:4 [
  "_id" => "59d793cc521b009bb26dc32f"
  "name" => "Societate pe acţiuni de tip închis"
  "alias" => "SAI"
  "code_CFOJ" => "510"
 ]
 9 => array:4 [
  "_id" => "59d793f4521b009bb26dc330"
  "name" => "Alte forme de asociaţii"
  "alias" => "ASOC"
  "code_CFOJ" => "970"
 ]
 10 => array:5 [
  "_id" => "5a1831eb76d2167774525126"
  "name" => "Alte organizaţii necomerciale"
  "alias" => "AON"
  "order" => 1
  "code_CFOJ" => "960"
 ]
 11 => array:5 [
  "_id" => "5a18325776d2167774525127"
  "name" => "Filiala întreprinderii rezidente"
  "alias" => "FIR"
  "order" => 1
  "code_CFOJ" => "994"
 ]
 12 => array:5 [
  "_id" => "5a18342a76d2167774525128"
  "name" => "Instituţie privată"
  "alias" => "IP"
  "order" => 1
  "code_CFOJ" => "871"
 ]
 13 => array:5 [
  "_id" => "5a18349e76d216777452512a"
  "name" => "Cooperativă de producţie (inclusiv agricole)"
  "alias" => "CPA"
  "order" => 1
  "code_CFOJ" => "540"
 ]
 14 => array:5 [
  "_id" => "5e0dc9239481310a22b02dfa"
  "name" => "Altă organizaţie necomercială"
  "alias" => "AON2"
  "order" => 2
  "code_CFOJ" => "960"
 ]
 15 => array:5 [
  "_id" => "5e0dc9e69481310a22b02dfb"
  "name" => "Asociaţia Obştească"
  "alias" => "AO"
  "order" => 3
  "code_CFOJ" => "890"
 ]
 16 => array:5 [
  "_id" => "5e0dca209481310a22b02dfc"
  "name" => "Asociaţia Patronală"
  "alias" => "AP"
  "order" => 4
  "code_CFOJ" => "890"
 ]
 17 => array:5 [
  "_id" => "5e0dca409481310a22b02dfd"
  "name" => "Cult religios şi parte componentă"
  "alias" => "CRPC"
  "order" => 5
  "code_CFOJ" => "899"
 ]
 18 => array:5 [
  "_id" => "5e0dca799481310a22b02dfe"
  "name" => "Fundaţia"
  "alias" => "FUN"
  "order" => 6
  "code_CFOJ" => "970"
 ]
 19 => array:5 [
  "_id" => "5e0dcb4d9481310a22b02dff"
  "name" => "Instituţia Privată"
  "alias" => "IP2"
  "order" => 7
  "code_CFOJ" => "871"
 ]
 20 => array:5 [
  "_id" => "5e0dcb7c9481310a22b02e00"
  "name" => "Partid şi altă organizaţie social-politică"
  "alias" => "PAOSP"
  "order" => 8
  "code_CFOJ" => "900"
 ]
 21 => array:5 [
  "_id" => "5e0dcb949481310a22b02e01"
  "name" => "Publicaţia Periodică"
  "alias" => "PP"
  "order" => 9
  "code_CFOJ" => "960"
 ]
 22 => array:5 [
  "_id" => "5e0dcbb19481310a22b02e02"
  "name" => "Sindicatul"
  "alias" => "SIND"
  "order" => 10
  "code_CFOJ" => "930"
 ]
 23 => array:5 [
  "_id" => "5e0dcbca9481310a22b02e03"
  "name" => "Uniunea de persoane juridice"
  "alias" => "UPJ"
  "order" => 11
  "code_CFOJ" => "700"
 ]
 24 => array:5 [
  "_id" => "5e26af8b2d1a0713373ae1fe"
  "name" => "Instituţii publice"
  "alias" => "IPUB"
  "code_CFOJ" => "880"
  "order" => 12
 ]
 25 => array:5 [
  "_id" => "5e26de472d1a0713373ae651"
  "name" => "Birou individual de avocaţi"
  "alias" => "BIA"
  "code_CFOJ" => "980"
  "order" => 13
 ]
 26 => array:4 [
  "_id" => "5e26def82d1a0713373ae6a5"
  "name" => "Întreprinderi individuale în agricultură (gospodării ţărăneşti"
  "alias" => "IIA"
  "code_CFOJ" => "450"
 ]
 27 => array:5 [
  "_id" => "5e26e0622d1a0713373ae7ca"
  "name" => "Birou asociat de avocaţi"
  "alias" => "BAA"
  "code_CFOJ" => "950"
  "order" => 14
 ]
 28 => array:5 [
  "_id" => "5e26e0ac2d1a0713373ae7f1"
  "name" => "Filialele întreprinderilor nerezidente străine"
  "alias" => "FINR"
  "code_CFOJ" => "996"
  "order" => 15
 ]
 29 => array:4 [
  "_id" => "5e26e0ff2d1a0713373ae802"
  "name" => "Alte întreprinderi"
  "alias" => "AI"
  "code_CFOJ" => "690"
 ]
 30 => array:5 [
  "_id" => "5e26e1a02d1a0713373ae81e"
  "name" => "Reprezentanţele întreprinderilor nerezidente străine"
  "code_CFOJ" => "997"
  "alias" => "RINS"
  "order" => 16
 ]
 31 => array:5 [
  "_id" => "5e26e22b2d1a0713373ae855"
  "name" => "Birou notarial"
  "alias" => "BN"
  "code_CFOJ" => "990"
  "order" => 17
 ]
]